Vakıf Tarihçesi

Kuruluş Amacımız:
Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı; Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ve bunlara bağlı beldeler ile köylerinin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişimini sağlamak, üyeleri arasında da maddi ve manevi dayanışmayı temin etmek amacıyla kurulmuştur.

Hizmet Konularımız:
Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ile bunlara bağlı belde ve köylerinde bulunan veya bu yörelerden öğrenim ve eğitim görmek üzere başka yörelere gitmiş olan, eğitim ve öğrenimin her kademesinde ve aşamasındaki öğrencilere eğitim ve öğrenimlerini çağdaş Cumhuriyetin temel ilkelerine uygun, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine bağlı Atatürkçü düşünce ile donatılmış olarak tamamlamalarında yardımcı olmak üzere karşılıklı veya karşılıksız olarak destek sağlamak, burs vermek, barınma ve besleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak,

Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçeleri, belde ve köylerinde bulunan veya bu yörelerden başka yörelere göç etmiş bulunan yardıma muhtaç yoksul, hasta veya yaşlı kişilere maddi veya manevi yardımda bulunmak,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin tarihini, kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini, araştırmak ve yaşatmak,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde ve çevrelerinde yetişen bilim adamlarına, araştırmacılara, bürokratlara ve sanatçılara maddi ve manevi açıdan destek olmak,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yaşayan veya buralarda doğarak, diğer ile ve ilçelere yerleşmiş olan hemşerileri ve üyeleri arasında tanışmayı, dostluğu yardımlaşmayı geliştirmek,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ve çevrelerindeki tarihi yapıları ve doğal güzellikleri, anıt, ağaç tabiat ve kültür varlıkların ortaya çıkarmak, korumak ve yaşatmak, özel ağaçlandırma ve doğal güzellik alanlarını tespit etmek ve buraların düzenlenmesini bakımını ve tanıtımını organize etmek,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ve çevrelerindeki tarihi yapıları ve doğal güzellikleri, anıt, ağaç tabiat ve kültür varlıkların ortaya çıkarmak, korumak ve yaşatmak, özel ağaçlandırma ve doğal güzellik alanlarını tespit etmek ve buraların düzenlenmesini bakımını ve tanıtımını organize etmek.

Kuruluş Süreci:

Kısa adı ERÇEV olan Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı 29 hemşehrimizin katkılarıyla 31 Ocak 1999 yılında kurulmuştur.

Hemşehrilerimizin asaleten ve vekaleten İstanbul 25. Noterliğinde 10 Temmuz 1998 günü 27908 yevmiye sayıda kayıtlı “Vakıf Senedi”ni tanzim ve imza etmeleri ve bilahare de Fatih Asliye 3.Hukuk Mahkemesi’nin 20 Kasım 1998 gün ve 1998/485 esas, 1998/640 sayılı kararı ile Türk Medeni Kanunu’nun 74 ve 75. maddelerine göre tesciline karar verilmiştir.

Vakfımızın kuruluşu 31 Ocak 1999 tarih ve 23579 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Kurucular:

Vakfımızın Kurucuları 29 hemşerimizden oluşmaktadır. Vakıf Senedinde imzaları bulunan Sayın İlhan GÜR, Mevlüt SARITAŞ, Mehmet Kamil DÖKMECİ, Mehmet KESKİN, Necati ATALIK, Zühtü SUSANLI, Erol ÖRNEK, Fuat ALTINSOY, Suat SÖZER, Hatice Rezan ÖZTAŞ, Reşit KESKİN, Mehmet Hilmi KÜÇÜKSU, Ahmet Yüksel ATAY, Mustafa Sonay GÜRGEN, Mustafa KARAGÜL, Ahmet ARPACI, Necati DEMİR, Hüseyin ÖREN, Ahmet Rıfat ESİN, Muhiddin KESKİN, Mustafa Şahin ÖZCAN, Hüsnü ERGİN, Mustafa KESKİN, Mehmet TAŞKAN, Mesut GÜRBÜZ, Muzaffer SOĞUKPINAR, Haluk SOĞUKPINAR, Ramiz ÖZTAŞ ve Hasan ŞİMŞEK vakfımızın kurucularıdır.

20 Ekim 2001 tarihinden geçerli olarak Mehmet Koral SARITAŞ Mütevelli Üyeliğe kabul edilmiştir.

Hemşehrimiz Sayın Erol ÖRNEK´in 10 Şubat 2007 tarihinde vefat etmiştir.

09 Nisan 2014 tarihinden geçerli olarak Vefa GÜR, 28 Haziran 2016 tarihinden geçerli olarak Esra TAŞKAN ve 27 Aralık 2016 tarihinden geçerli olarak Güzün ÖZHARAR Mütevelli Üyeliğe kabul edilmişlerdir.

Kurucularımızın 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle sayısı 24´e düşmüştür.

Mütevelliler Heyeti:

Vakıfımızın 29 Kurucusu Vakıf Senedi hükümlerine göre aynı zamanda Mütevelliler Heyetinin de üyesidir. Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelliler Heyetinin;

26 Şubat 2000 tarihli Kararı ile Sayın Ahmet KELEŞOĞLU, Hüsamettin DİNÇ, Dr.Ahmet ARPACI, Emin KEMANCI, Hüseyin Yaşat MANAV, Şevket ABİTAĞAOĞLU ve Muzaffer POLAT Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

16 Temmuz 2003 tarihli Kararı ile Sayın Kemal İNAL, Ahmet ÖZDEMİR, Edip Yaşar ALIÇLI, Rıza SERVİ ve Murat FIRAT Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

26 Şubat 2005 tarihli Kararı ile Sayın Cevat KARADENİZ, Ali Galip BARCIN ve Dt.Osman KOÇAK Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

22 Ocak 2010 tarihli Kararı ile Sayın Fikret ÜNLÜ, Emin ALICI, Prof.Dr.Hasip PEKTAŞ, Nuri GÜZVELİ ve Ecz.Fikret ABİTAĞAOĞLU Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

22 Ocak 2010 tarihli Kararı ile Sayın Emin KEMANCI´nın üyeliği sona ermiştir.

16 Şubat 2014 tarihli Kararı ile Sayın Muammer EVCİ, Ahmet BUDAK ve Ahmet POLAT Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

09 Mart 2014 tarihli Kararı ile Sayın Hüsamettin DİNÇ´in üyeliği sona ermiştir.

14 Ocak 2015´de Mütevelli Üyemiz Sayın Ahmet KELEŞOĞLU vefat etmiştir.

21 Şubat 2015 tarihli Kararı ile Sayın Şeref ÖZCAN Mütevelliler Heyetine kabul edilmiştir.

16 Temmuz 2015´de Mütevelli Üyemiz Sayın H.Yaşat MANAV vefat etmiştir.

21 Şubat 2016 tarihli Kararı ile Sayın Osman ÖZCAN, Rıfat FIRAT, Ecz.Ahmet Mithat BAHÇEEVLİ, Hamdi ULUSAN, Mukadder SEVİNÇHAN, Hatice KESKİN, Bahar SOĞUKPINAR, Aynur ÖZCAN ve Fatma GÜRBÜZ Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

19 Şubat 2017 tarihli Kararı ile Sayın Ecz.Halil AKBAŞ, Dt.Talat SEYHAN, Halis ATALIK ve Ali AĞARDAN Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

Esra TAŞKAN´ın Mütevelli Üyeliği, 26.05.2017 tarihli dilekçesine istinaden 03.07.2017 tarih ve 09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırılmıştır.

18 Şubat 2018 tarihli Kararı ile Sayın Ömer Erhan GÜR, Nazım ERGİN, Osman HOŞGÖREN, Salih DİLEK ve Hatice Meltem ATALIK Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

18 Şubat 2019´da Mütevelli Üyemiz Sayın Fikret Ünlü vefat etmiştir.

24 Şubat 2019 tarihi itibariyle aktif Mütevelliler Heyetimiz 64 kişidir.

Onur Üyelerimiz:

Vakıf Senedimize göre Vakfın amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan ve Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ile çevrelerinin tanıtımına yararlı olan veya bu ilçe ve çevrelerinde yetişen bürokratlar, sanatçılar, araştırmacılar, bilim adamları ve yazarlar vakfa her hangi bir bağış yapmalarına bakılmaksızın yönetim kurulu kararı ile Onur üyesi olarak vakfa kabul edilmektedir.

Bu kapsamda;
21 Şubat 2004’te, Lütfi DOĞAN (Diyanet işleri eski Başkanı- Eski Devlet Bakanı, 21.01.2018´de vefat etmiştir), Sami SOYLU (Avukat-1957-1960 DP Konya Milletvekili 23 Mayıs 2013´de vefat etmiştir), Ahmet Tufan ŞENTÜRK (Şair-1918’de doğmuş 2005’de vefat etmiştir), Dr. Mehmet SÖNMEZ (1918’de doğmuş 18 Mart 2008’de vefat etmiştir), Ahmet TEZCAN (Gazeteci-28.07.2007’de vefat etmiştir)

17 Şubat 2013´de Nadir HARANİOĞLU (İş Adamı) ve Nevzat KARPUZCU (İş Adamı),

27 Aralık 2016´da Halit BARDAKÇI ve Mustafa ERTAŞ

Mütevelliler Heyeti tarafından Onur Üyeliğine kabul edilmiştir.

İlk Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Reşit KESKİN Mustafa KESKİN Ahmet Yüksel ATAY
Vefat (28.06.2016)
R.İlhan GÜR
Vefat (09.04.2014)
Haluk SOĞUKPINAR Hüsnü ERGİN Ramiz ÖZTAŞ

İlk Denetim Kurulu Üyelerimiz:
M.Hilmi KÜÇÜKSU Erol ÖRNEK
Vefat (10.02.2007)
Mesut GÜRBÜZ

Yıllar İtibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz:
Reşit KESKİN
(1999-2021)
Mustafa KESKİN
(1999-2015)
Haluk SOĞUKPINAR
(1999-2021)
İlhan GÜR
(1999-2005)
Vefat (09.04.2014)
Ahmet Yüksel ATAY
(1999-2003)
Vefat (26.04.2016)
Hüsnü ERGİN
(1999-2005)
Ramiz ÖZTAŞ
(1999-2005)


M.Sonay GÜRGEN
(2003-2021)
Necati DEMİR
(2005-2013)
Rıza SERVİ
(2005-2021)
Hasan ŞİMŞEK
(2005-2008)
Murat FIRAT
(2008-2011)
Osman KOÇAK
(2011-2021)
M.Şahin ÖZCAN
(2013-2021)


Muammer EVCİ
(2015-2021)

Yıllar İtibariyle Denetim Kurulu Üyelerimiz:
M.Hilmi KÜÇÜKSU
(1999-2021)
Erol ÖRNEK
(1999-2003)
Vefat (10.02.2007)
Mesut GÜRBÜZ
(1999-2021)
Necati DEMİR
(2003-2005)
Mustafa KARAGÜL
(2005-2011)
Nuri GÜZVELİ
(2011-2021)