Mütevelli Heyeti

S. No Adı Soyadı Mütevelli Tarihi Üye No Açıklama
1 Mehmet Hilmi KÜÇÜKSU 10 Temmuz 1998 3 Kurucu olarak
2 Mustafa Sonay GÜRGEN 10 Temmuz 1998 5 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3 Mustafa Şahin ÖZCAN 10 Temmuz 1998 6 Yönetim Kurulu Üyesi
4 Dr.Zühtü SUSANLI 10 Temmuz 1998 7 Kurucu olarak
5 Mustafa KARAGÜL 10 Temmuz 1998 12 Kurucu olarak
6 Fuat ALTINSOY 10 Temmuz 1998 13 Kurucu olarak
7 Hüsnü ERGİN 10 Temmuz 1998 15 Kurucu olarak
8 Hasan ŞİMŞEK 10 Temmuz 1998 16 Kurucu olarak
9 Mehmet TAŞKAN 10 Temmuz 1998 17 Kurucu olarak
10 Ahmet Rıfat ESİN 10 Temmuz 1998 19 Kurucu olarak
11 Muhiddin KESKİN 10 Temmuz 1998 20 Kurucu olarak
12 Reşit KESKİN 10 Temmuz 1998 21 Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
13 Hatice Rezan ÖZTAŞ 10 Temmuz 1998 22 Kurucu olarak
14 Mesut GÜRBÜZ 10 Temmuz 1998 23 Kurucu olarak
15 Mustafa KESKİN 10 Temmuz 1998 24 Kurucu olarak
16 Muzaffer SOĞUKPINAR 10 Temmuz 1998 25 Kurucu olarak
17 Haluk SOĞUKPINAR 10 Temmuz 1998 26 Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip)
18 Necati DEMİR 10 Temmuz 1998 27 Kurucu olarak
19 Ramiz ÖZTAŞ 10 Temmuz 1998 29 Kurucu olarak
20 Muzaffer POLAT 26 Şubat 2000 32 Yönetim Kurulu Üyesi
21 Dr.Ahmet ARPACI 26 Şubat 2000 33 Mütevelli Heyeti kararıyla
22 Mehmet Koral SARITAŞ 12 Şubat 2002 37 Mütevelli Heyeti kararıyla
23 EdipYaşar ALIÇLI 16 Temmuz 2003 38 Mütevelli Heyeti kararıyla
24 Murat FIRAT 16 Temmuz 2003 39 Mütevelli Heyeti kararıyla
25 Ahmet ÖZDEMİR 16 Temmuz 2003 40 Mütevelli Heyeti kararıyla
26 Rıza SERVİ 16 Temmuz 2003 41 Mütevelli Heyeti kararıyla
27 Kemal İNAL 16 Temmuz 2003 42 Mütevelli Heyeti kararıyla
28 Cevat KARADENİZ 26 Şubat 2005 44 Mütevelli Heyeti kararıyla
29 Dt. Osman KOÇAK 26 Şubat 2005 45 Yönetim Kurulu Başkanı
30 Prof.Dr.Hasip PEKTAŞ 17 Şubat 2013 47 Mütevelli Heyeti kararıyla
31 Ecz.Fikret ABİTAĞAOĞLU 17 Şubat 2013 48 Mütevelli Heyeti kararıyla
32 Nuri GÜZVELİ 17 Şubat 2013 49 Mütevelli Heyeti kararıyla
33 Emin ALICI 17 Şubat 2013 50 Mütevelli Heyeti kararıyla
34 Muammer EVCİ 16 Şubat 2014 51 Yönetim Kurulu Üyesi
35 Ahmet BUDAK 16 Şubat 2014 52 Mütevelli Heyeti kararıyla
36 Ahmet POLAT 16 Şubat 2014 53 Mütevelli Heyeti kararıyla
37 Vefa GÜR 09 Nisan 2014 54 Mütevelli Heyeti kararıyla
38 Şeref ÖZCAN 21 Şubat 2015 55 Mütevelli Heyeti kararıyla
39 Osman ÖZCAN 21 Şubat 2016 56 Mütevelli Heyeti kararıyla
40 Rıfat FIRAT 21 Şubat 2016 57 Mütevelli Heyeti kararıyla
41 Ecz.Ahmet Mithat BAHÇEEVLİ 21 Şubat 2016 58 Mütevelli Heyeti kararıyla
42 Hamdi ULUSAN 21 Şubat 2016 59 Mütevelli Heyeti kararıyla
43 Mukadder SEVİNÇHAN 21 Şubat 2016 60 Mütevelli Heyeti kararıyla
44 Hatice KESKİN 21 Şubat 2016 61 Mütevelli Heyeti kararıyla
45 Bahar SOĞUKPINAR 21 Şubat 2016 62 Mütevelli Heyeti kararıyla
46 Aynur ÖZCAN 21 Şubat 2016 63 Mütevelli Heyeti kararıyla
47 Fatma GÜRBÜZ 21 Şubat 2016 64 Mütevelli Heyeti kararıyla
48 Halis ATALIK 19 Şubat 2017 66 Mütevelli Heyeti kararıyla
49 Ecz. Halil AKBAŞ 19 Şubat 2017 67 Mütevelli Heyeti kararıyla
50 Dt. Talat SEYHAN 19 Şubat 2017 68 Mütevelli Heyeti kararıyla
51 Güzin ÖZHARAR 13 Şubat 2017 70 Mütevelli Heyeti kararıyla
52 Ömer Erhan GÜR 18 Şubat 2018 71 Mütevelli Heyeti kararıyla
53 Nazım ERGİN 18 Şubat 2018 72 Mütevelli Heyeti kararıyla
54 Osman HOŞGÖREN 18 Şubat 2018 73 Mütevelli Heyeti kararıyla
55 Salih DİLEK 18 Şubat 2018 74 Mütevelli Heyeti kararıyla
56 Hatice Meltem ATALIK 18 Şubat 2018 75 Mütevelli Heyeti kararıyla
57 Ülker ÜNLÜ 27 Mart 2021 76 Mütevelli Heyeti kararıyla
58Filiz GÜRGEN BİLGİN 27 Mart 2021
77 Mütevelli Heyeti kararıyla
59 Kamil Haldun ATICI 27 Mart 2021
78 Mütevelli Heyeti kararıyla
60 Dr. Ahmet ATALIK 26 Kasım 2022
79 Mütevelli Heyeti kararıyla
61 Dr. Mustafa DAĞDELEN 26 Kasım 2022
80 Mütevelli Heyeti kararıylaVefat Eden Kurucu ve Mütevelli Üyelerimiz
S. No Adı Soyadı Mütevelli Tarihi Üye No Açıklama
1 Mevlüt SARITAŞ 10 Temmuz 1998 4 Kurucu 22 Ekim 2001´de Vefat
2 Erol ÖRNEK 10 Temmuz 1998 10 Kurucu 10 Şubat 2007´de Vefat
3 Remzi İlhan GÜR 10 Temmuz 1998 9 Kurucu 09 Nisan 2014´de Vefat
4 Dr.Ahmet KELEŞOĞLU 26 Şubat 2000 30 Mütevelli Üye 14 Ocak 2015´de Vefat
5 Hüseyin Yaşat MANAV 26 Şubat 2000 35 Mütevelli Üye 16 Temmuz 2015´de Vefat
6 Ahmet Yüksel ATAY 26 Şubat 2000 2 Kurucu 28 Haziran 2016´da Vefat
7 Mehmet KESKİN 10 Temmuz 1998 18 Kurucu 27 Aralık 2016´da Vefat
8 Fikret ÜNLÜ 17 Şubat 2013 46 Mütevelli Üye 18 Şubat 2019´da Vefat
9 Ali AĞARDAN19 Şubat 2017 58 Mütevelli Üye 23 Ekim 2020´de Vefat
10 İ.Necati ATALIK 10 Temmuz 1998 11 Kurucu 13 Temmuz 2021´de Vefat
11 Şevket ABİTAĞAOĞLU 10 Temmuz 1998 34
Mütevelli 17 Ocak 2022´de Vefat
12 Ahmet ARPACI 10 Temmuz 1998 01
Kurucu 08 Ağustos 2022´de Vefat
Notlar:

Mütevelli Heyeti sayısı Üye Defteri kayıtlarına göre 80 kişidir. Üyelerimizden:

Yukarıda isimleri yazılı 12 üyemiz vefat etmiştir.

36 sıra numaralı üyemiz Emin KEMANCI´nın Mütevelli Üyeliği 22 Ocak 2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sona ermiştir.

31 sıra numaralı üyemiz Hüsamettin DİNÇ´in Mütevelli Üyeliği, 09 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sona ermiştir.

65 sıra numaralı üyemiz Esra TAŞKAN´ın üyeliği, kendi isteği üzerine 26.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sona ermiştir.

8 sıra numaralı üyemiz Suat SÖZER´in üyeliği, 31 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliği sona ermiştir.

14 sıra numaralı üyemiz Hüseyin ÖREN´in üyeliği, 31 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliği sona ermiştir.

28 sıra numaralı üyemiz Mehmet Kamil DÖKMECİ´nin üyeliği, 31 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliği sona ermiştir.

43 sıra numaralı üyemiz Ali Galip BARCIN´nin üyeliği, 31 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliği sona ermiştir.

Mütevelli üye sayımız 26.11.2022 tarihi itibariyle 61´dİr.