Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:

ERMENEK, SARIVELİLER VE BAŞYAYLA ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak,
Dört yıllık bir fakülte veya yüksek okulu (Konya ve Ankara dışında) kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak,
Daha önce ERÇEV´den burs alıp bursu kesilmemiş olmak,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir devlet üniversitesini veya yüzde yüz burslu olmak koşuluyla yurt içinde bulunan bir Vakıf Üniversitesini kazanmış olmak,
2020-2021 yılından itibaren Ahmet-Nezahat Keleşoğlu Vakfından burs almaya hak kazanmış olmamak, (Önceki yıllarda her iki Vakıftan da burs alanlar, ERÇEV’den burs almaya devam edeceklerdir.)
Üniversitelerin ara sınıfında olmamak,(Vakfımız sadece 2022 yılında üniversite sınavını kazananlara burs vermektedir.)
Maddi olanakları yetersiz olmak,
Başarılı olmak,
Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,
Sabıka kaydı olmamak.

Öncelikler:
Anne ve/veya baba vefat,
Şehit ve gazi çocukları,
İstanbul’da öğrenim görenler,
Başarılı olanlar,
Burs müracatını yaptığı yılda, ilk defa bir lisans programına yerleşenler.

Başvuru Şekli:
Burs başvurusu web sitemiz üzerinden yapılacaktır. Vakfımızın web sitesi üzerinden başvurut yapmayıp, belgelerini elden veya posta yoluyla gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Burs almak isteyen yüksek öğretim öğrencileri Vakfımızın WEB sitesinde yer alan burs başvurusu bölümünden burs başvurusu formunu doldurarak müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru Zamanı:
Başvurular 01 - 30 Eylül tarihleri arasında Vakfımızın Web sitesi üzerinden yapılır. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmazlar. Sonuçlar Aralık ayı içerisinde internet sitemizden, mesaj veya telefonla duyurulur. Burs başvurusu uygun bulunanlardan aşağıda yazılı belgeler istenir.

Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler:
Vesikalık fotoğraf (1 adet),
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
ÖSYM´nin internet sitesinden alınan ve yerleştirilen okulu gösteren sonuç belgesi,
Öğrenci belgesi,
Çalışan anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge (Kurumlarından alacakları aylık ücretini gösteren yazı veya vergi levhası fotokopisi),
Emekli anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge (Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları aylık ücretini gösteren yazı)
Çalışmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları aktif çalışan olmadığını gösteren belge(4/a, 4/b ve 4/c için ayrı ayrı),
Şehit, gazi veya engelli anne, baba ve kardeşe ait bu durumlarını gösteren yazı, belge veya rapor fotokopisi,
Anne ve babasına ait, Nüfus İdaresi veya Muhtarlıklardan alınacak ikamet yerini gösteren belge (Anne ve babasının e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.),
-Nüfus İdaresinden alınacak babasına ait tüm aileyi gösteren Nüfus Kayıt Örneği (Babasının e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.),
-Sabıkasızlık belgesi (Adli Sicil Kaydı) (kendisine ait e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.),
Ara sınıfta okuyanların not durum belgesi (Transkript),
Vakıfbank şubesinde burs alacak öğrencinin adına açılmış vadesiz hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi,
Yükümlülük belgesi, (Belgeyi kırmızı ile yazılı yere tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
Taahhütname, Belgeyi kırmızı ile yazılı yere tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

Bu belgeleri zamanında göndermeyen veya başvuru formunda yazdığı bilgiler ile gönderilen belgelerde uyumsuzluk tespit edilenlerin bursu iptal edilir.

Online Burs Başvurusunda Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
Karaman ilinin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmayanların burs başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Vakfımız sadece lisans öğrencilerine burs verdiğinden, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Formdaki * işaretli alanların doldurulması zorunludur.
Olumsuz yanıt verilebilecek sorulara "Yok" veya "0" şeklinde yanıt verilecektir.
Form doldurulduktan sonra Kaydet/Gönder düğmesine basılacaktır.
Başvuru Formunda yer alan bilgiler doldurulurken doğru bilgiler yazılmalıdır. Burs almaya hak kazananlardan daha sonra istenecek belgelerde yer alan bilgiler, Başvuru Formuna yazılan bilgilerle örtüşmediği takdirde burs iptal edilir. Burs verilmiş ise faizi ile birlikte geri alınır.

Bursun Süresi ve Miktarı:
Burslar, 1 Kasım - 30 Haziran tarihleri arasında 8 ay süre ile ödenir. Verilecek burs miktarı aylık 250 TL´dir.

Ödeme Şekli ve Yenilenmesi:
Burslar her ayın 15´ine kadar aylık olarak ödenir. İlk defa burs alacaklara Kasım-Aralık ayında yapılacak burs ödemesi Ocak ayında topluca ödenir.

Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın koşullarının devam etmesi ve bir dersten fazla başarısızlığı olmaması gereklidir.

Halen burs alan öğrenciler yeniden burs başvurusu yapmayacaklardır. Bu öğrenciler, 01 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında Vakıf merkezimizde olacak şekilde, öğrenci belgesi ve transkripti posta yoluyla göndereceklerdir. Bu belgeleri göndermeyenlerin ve transkriplerinde bir dersten fazla zayıfı olanların bursu kesilir.

Bursu kesilenlere sonraki yıllarda burs koşullarını sağlasa bile bir daha burs verilmez.

Bursa Hak Kazananların İlanı:
Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri Aralık ayı içerisinde Web sitemiz üzerinden ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

Burs verilmesine karar verilen öğrenciler, "Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler" bölümünde yer alan belgeleri, kendisine mesaj veya telefonla haber verilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde Vakıf Merkezimize ulaşacak şekilde Taahhütlü Posta, APS veya Kargo ile göndereceklerdir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri göndermeyenlere veya eksik belge gönderenlere veya gönderilen belgeler ile web sitemiz üzerinden yapılan Başvuru Formunda yazılı bilgilerde farklılık olanlara burs verilmez. Varsa verilen bursları faizi ile birlikte geri alınır.

Bursa Hak Kazananların Buradan İndirerek İmzalayacağı Belgeler:
Yükümlülük Belgesi
Taahhütname