Hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Yıldırım Odtü Kuzey Kıbrıs Yerleşkesine Rektör Yardımcısı Olarak Atandı

Hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Yıldırım Odtü Kuzey Kıbrıs Yerleşkesine Rektör Yardımcısı Olarak Atandı

1993 yılından bu yana ODTÜ´de öğretim üyeliği görevini yürüten hemşehrimiz Prof.Dr.Ali YILDIRIM ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesine Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Ali Yıldırım 1986-1993 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmüştür.

1993’ten bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olan Ali Yıldırım 2005-2012 yılları arasında bölüm başkanlığını yürütmüştür.

Halen lisans ve lisansüstü düzeyde öğretmenlik mesleği, öğretimde planlama, sınıf yönetimi, çalışma ve düşünme becerileri, araştırma yöntemleri, öğretim araştırmaları dersleri vermektedir.

Öğretmen yetiştirme yanında, program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, çalışma ve düşünme becerileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

1995-1999 yılları arasında Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, vb.) danışmanlık ve yöneticilik yapmıştır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev almış ve akreditasyon, fakülte-okul işbirliği, öğretmen nitelikleri, öğretmen eğitimi, öğretmenlik sertifikası konularında çeşitli raporlar hazırlamıştır. 2014 yılı başından itibaren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.

Sayın Prof.Dr.Ali YILDIRIM´a yeni görevinde başarılarının devamını diliyoruz.

ERÇEV Yönetim Kurulu 13 Ocak 2014

İLETİŞİM ADRESİ
Dr. Ali YILDIRIM
Professor of Curriculum and Instruction
Middle East Technical University
Ankara, TURKEY
90-312-210 4027
90-312-210 4029
90-312-210 7967 fax