2022-2023 Yılı Burs Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2022-2023 Yılı Burs Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2022-2023 öğretim yılı burs değerlendirme toplantısı 10 Kasım 2022 Perşembe günü Vakıf Merkezimizde yapıldı.


Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanımız Reşit Keskin ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fuat Altınsoy, Haluk Soğukpınar, M.Şahin Özcan, Osman Koçak ve Muammer Evci katıldı.

Toplantı sonucunda, 2022-2023 yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz tespit edildi. Toplantıda 90 kişiye ilk defa olmak üzere, toplam 220 kişiye burs verilmesi kararlaştırıldı.

İlk defa burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerimiz, kendilerine burs verilip verilmeyeceğini 21 Kasım 2022’den itibaren Vakfımızın www.ercevvakfi.com bağlantı adresinden öğrenebilirler.

İlk defa burs alması uygun görülen öğrencilerimizin aşağıda yazılı belgeleri en geç 10 Aralık 2022’de Vakıf merkezimizde olacak şekilde elden, taahhütlü posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilecek belgeler;
- Vesikalık fotoğraf (1 adet),
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- ÖSYM´nin internet sitesinden alınan ve yerleştirilen okulu gösteren sonuç belgesi,
- Öğrenci belgesi,
- Çalışan anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge (Kurumlarından alacakları aylık ücretini gösteren yazı veya vergi levhası fotokopisi),
- Emekli anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge (Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları aylık ücretini gösteren yazı),
- Çalışmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları aktif çalışan olmadığını gösteren belge(4/a, 4/b ve 4/c için ayrı ayrı),
-Şehit, gazi veya engelli anne, baba ve kardeşe ait bu durumlarını gösteren yazı, belge veya rapor fotokopisi,
- Anne ve babasına ait, Nüfus İdaresi veya Muhtarlıklardan alınacak ikamet yerini gösteren belge,
- Nüfus İdaresinden alınacak babasına ait tüm aileyi gösteren Nüfus Kayıt Örneği,
- Sabıkasızlık belgesi (Adli Sicil Kaydı), - Vakıfbank şubesinde burs alacak öğrencinin adına açılmış vadesiz hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi,Zamanında belgeleri göndermeyen veya başvuru formunda yazdığı bilgiler ile gönderilen belgelerde uyumsuzluk tespit edilenlerin bursu iptal edilecektir.

Bu eğitim ve öğretim yılında burs alması uygun görülen öğrencilerimize burslarının hayırlı olmasını diliyoruz.

Tüm öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerinde başarılar diliyoruz.

ERÇEV 11 Kasım 2022