İlçemiz Değirmenlik Mahallesinde Evi Yanan Hemşerilerimize Yardım Yaptık

İlçemiz Değirmenlik Mahallesinde Evi Yanan Hemşerilerimize Yardım Yaptık

İlçemiz Değirmenlik Mahallesinde Evi Yanan Hemşerilerimize Yardım Yaptık İlçemiz Değirmenlik Mahallesi Yoncalı Sokakta 11 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen yangında; Mustafa Yüksel, Durmuş Sözen ve Hatice Gürbüz’e ait evlerin zarar gördüğü, yangında zarar gören evlerin eksiklerinin giderilmesi için kurulan bir komisyon eşliğinde 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden ilçe genelinde bankada hesap açtırmak suretiyle 30 (otuz) gün süre ile Kaymakamlık makamının oluru ile Ermenek Belediye Başkanlığına izin verilmiştir.


Bu yardım kampanyasına, hemşerilerimizin de katkısı ile destek verilmesine karar verilmiş ve yangından zarar görenlerin hesabına Vakfımızca 15.000 TL aktarılmıştır.

Bu amaçla Vakfımıza katkı yapanlara teşekkür ediyoruz. ERÇEV 02 Temmuz 2021

Adı Soyadı
Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı

Fikret ABİTAĞAOĞLU
Vefa GÜR
Reşit KESKİN
Erol KICIMAN
Turgay FIRAT
Rıfat FIRAT
Mustafa OKUROĞLU
Rezan ÖZTAŞ
Faruk İNAL
Nafis Esat ÖĞÜTÇÜ
Hatice Meltem ATALIK
Nurhan-Ahmet ESİN
Tülay GÜLÜM
Bahar-Haluk SOĞUKPINAR
Hilmi UZUN
M.Sadık COŞAR
Mehmet Kemal GÖKAY
Sevim KESKİN
Ali UYAR