Değirmenlik Mahallesinde Evi Yanan Hemşerilerimiz İçin Yardımda Bulunanlar

Adı Soyadı
Fikret ABİTAĞAOĞLU
Vefa GÜR
Reşit KESKİN
Erol KICIMAN
Turgay FIRAT
Rıfat FIRAT
Mustafa OKUROĞLU
Rezan ÖZTAŞ
Faruk İNAL
Nafis Esat ÖĞÜTÇÜ
Hatice Meltem ATALIK
Nurhan-Ahmet ESİN
Tülay GÜLÜM
Bahar-Haluk SOĞUKPINAR
Hilmi UZUN
M.Sadık COŞAR
Mehmet Kemal GÖKAY
Sevim KESKİN
Ali UYAR