Yöremizdeki Muhtaç Kişilere Gıda Paketi Yardımı İçin Vakfımıza Bağış Yapanlar

Ramazanda Dağıtılan Gıda Paketi İçin
Bağış Yapanlar
1 AN-EL Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri San. A.Ş.
2 Yücel YÜKSEL
3 Kemal İNAL
4 Fikret ABİTAĞAOĞLU
5 Abdullah YENİEVLİ
6 H.Rezan ÖZTAŞ
7 Reşit KESKİN
8 Fatma GÜRBÜZ
9 Dr. Hulusi TÜZÜN
10 Merhume Halime TÜZÜN
11 Merhum Mehmet Emin TÜZÜN
12 Mustafa Adnan GÖKSU
13 Faruk İNAL
14 Yadigar CANKAT
15 Mehmet Erol KICIMAN
16 Ahmet İNAL
17 Haluk SOĞUKPINAR
18 Muammer EVCİ
19 Abdullah Hulusi ESİN
20 Ahmet BUDAK
21 Ayşe ÖZGÜVEN TOKER
22 H.Meltem ATALIK
23 Hayırsever
24 Hüsamettin DİNÇ
25 Mehmet Abidin ESİN
26 Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP
27 Vefa GÜR
28 Yüksel ÖZEN
29 Ecz.Halil AKBAŞ
30 Hatice Gülsün-Mustafa ERDEM
31 Hayırsever
32 İnanç ERDOĞAN
33 M.Kemal GÖKAY
34 Osman Yılmaz ÖZCAN
35 Ramiz ÖZTAŞ
36 Seyda EVCİ
37 Mukadder SEVİNÇHAN
38 Ülker ÖZCAN
39 Asil ÇİLİNGİR
40 Feray KAN
41 Mürüvvet-İpek-Taylan ZENGİN
42 Nurhan-Ahmet ESİN
43 Ayşe Asuman ÖZGÜVEN ERKİN
44 Halis ATALIK
45 Mesut GÜRBÜZ
46 Derya AKYÜZ
47 Ecz.Aydın ÇETİN
48 Fatih ÇEVİKEL
49 Müzehher EVCİ GÜNEY
50 Naci ERDOĞAN
51 Muzaffer EVCİ
52 Fazilet YANIK
53 Hatice YANIK
54 Mehmet ÖZ