VAKIF TARİHÇESİ

Vakfımızın Yeri

 
Yandex.Haritalar´ın yardımıyla oluşturuldu

 

Kuruluş Amacımız

Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı; Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ve bunlara bağlı beldeler ile köylerinin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişimini sağlamak, üyeleri arasında da maddi ve manevi dayanışmayı temin etmek amacıyla kurulmuştur.

 

Hizmet Konularımız

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ile bunlara bağlı belde ve köylerinde bulunan veya bu yörelerden öğrenim ve eğitim görmek üzere başka yörelere gitmiş olan, eğitim ve öğrenimin her kademesinde ve aşamasındaki öğrencilere eğitim ve öğrenimlerini çağdaş Cumhuriyetin temel ilkelerine uygun, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine bağlı Atatürkçü düşünce ile donatılmış olarak tamamlamalarında yardımcı olmak üzere karşılıklı veya karşılıksız olarak destek sağlamak, burs vermek, barınma ve besleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak,

Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçeleri, belde ve köylerinde bulunan veya bu yörelerden başka yörelere göç etmiş bulunan yardıma muhtaç yoksul, hasta veya yaşlı kişilere maddi veya manevi yardımda bulunmak,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin tarihini, kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini, araştırmak ve yaşatmak,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde ve çevrelerinde yetişen bilim adamlarına, araştırmacılara, bürokratlara ve sanatçılara maddi ve manevi açıdan destek olmak,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yaşayan veya buralarda doğarak, diğer ile ve ilçelere yerleşmiş olan hemşerileri ve üyeleri arasında tanışmayı, dostluğu yardımlaşmayı geliştirmek,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ve çevrelerindeki tarihi yapıları ve doğal güzellikleri, anıt, ağaç tabiat ve kültür varlıkların ortaya çıkarmak, korumak ve yaşatmak, özel ağaçlandırma ve doğal güzellik alanlarını tespit etmek ve buraların düzenlenmesini bakımını ve tanıtımını organize etmek,

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ve çevrelerindeki tarihi yapıları ve doğal güzellikleri, anıt, ağaç tabiat ve kültür varlıkların ortaya çıkarmak, korumak ve yaşatmak, özel ağaçlandırma ve doğal güzellik alanlarını tespit etmek ve buraların düzenlenmesini bakımını ve tanıtımını organize etmek.

 

Kuruluş Süreci

Kısa adı ERÇEV olan Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı 29 hemşehrimizin katkılarıyla 31 Ocak 1999 yılında kurulmuştur.

Hemşehrilerimizin asaleten ve vekaleten İstanbul 25. Noterliğinde 10 Temmuz 1998 günü 27908 yevmiye sayıda kayıtlı “Vakıf Senedi”ni tanzim ve imza etmeleri ve bilahare de Fatih Asliye 3.Hukuk Mahkemesi’nin 20 Kasım 1998 gün ve 1998/485 esas, 1998/640 sayılı kararı ile Türk Medeni Kanunu’nun 74 ve 75. maddelerine göre tesciline karar verilmiştir.

Vakfımızın kuruluşu 31 Ocak 1999 tarih ve 23579 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

 

Kurucular Kurulu

Vakfımızın Kurucuları 29 hemşerimizden oluşmaktadır. Vakıf Senedinde imzaları bulunan Sayın; 

İlhan GÜR, Mevlüt SARITAŞ, Mehmet Kamil DÖKMECİ, Mehmet KESKİN, Necati ATALIK, Zühtü SUSANLI, Erol ÖRNEK, Fuat ALTINSOY, Suat SÖZER, Hatice Rezan ÖZTAŞ, Reşit KESKİN, Mehmet Hilmi KÜÇÜKSU, Ahmet Yüksel ATAY, Mustafa Sonay GÜRGEN, Mustafa KARAGÜL, Ahmet ARPACI, Necati DEMİR, Hüseyin ÖREN, Ahmet Rıfat ESİN, Muhiddin KESKİN, Mustafa Şahin ÖZCAN, Hüsnü ERGİN, Mustafa KESKİN, Mehmet TAŞKAN, Mesut GÜRBÜZ, Muzaffer SOĞUKPINAR, Haluk SOĞUKPINAR, Ramiz ÖZTAŞ ve Hasan ŞİMŞEK

Kurucular Kurulunda yer almaktadır.

Kurucular arasında yer alan Sayın Mevlüt SARITAŞ´ın 20 Ekim 2001 tarihinde vefatı üzerine Vakıf Senedi gereğince oğlu Mehmet Koral SARITAŞ  Mütevelli Üyeliğe kabul edilmiştir.

Hemşehrimiz Sayın Erol ÖRNEK´in 10 Şubat 2007 tarihinde vefat etmiştir.

Yine Vakfımızın Kurucuları arasında yer alan Sayın R.İlhan GÜR´ün 09 Nisan 2014 tarihinde vefatı üzerine oğlu Vefa GÜR, Sayın Ahmet Yüksel ATAY´ın 28 Haziran 2016 tarihinde vefatı üzerine kızı Esra TAŞKAN ve Sayın Mehmet KESKİN´in 27 Aralık 2016´da vefatı üzerine kızı Güzün ÖZHARAR Vakıf Senedimiz gereği Mütevelli Üyeliğe kabul edilmişlerdir.

Kurucular kurulu 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle 24´e düşmüştür.

Mütevelliler Heyeti

Vakıfımızın 28 Kurucusu Vakıf Senedi hükümlerine göre aynı zamanda Mütevelliler Heyetinin de üyesidir. Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun;

26 Şubat 2000 tarihli Kararı ile Sayın,

Ahmet KELEŞOĞLU, Hüsamettin DİNÇ, Dr.Ahmet ARPACI, Emin KEMANCI, Hüseyin Yaşat MANAV, Şevket ABİTAĞAOĞLU ve Muzaffer POLAT Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

16 Temmuz 2003 tarihli Kararı ile Sayın,

Kemal İNAL, Ahmet ÖZDEMİR, Edip Yaşar ALIÇLI, Rıza SERVİ ve Murat FIRAT  Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

26 Şubat 2005 tarihli Kararı ile Sayın,

Cevat KARADENİZ, Ali Galip BARCIN ve Dt.Osman KOÇAK  Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

22 Ocak 2010 tarihli Kararı ile Sayın,

Fikret ÜNLÜ, Emin ALICI, Prof.Dr.Hasip PEKTAŞ, Nuri GÜZVELİ ve Ecz.Fikret ABİTAĞAOĞLU  Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

22 Ocak 2010 tarihli Kararı ile Sayın Emin KEMANCI´nın üyeliği sona ermiştir.

 

16 Şubat 2014 tarihli Kararı ile Sayın,

Muammer EVCİ, Ahmet BUDAK ve Ahmet POLAT Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

 

09 Mart 2014 tarihli Kararı ile Sayın Hüsamettin DİNÇ´in üyeliği sona ermiştir.
 

14 Ocak 2015´de Mütevelli Üyemiz Sayın Ahmet KELEŞOĞLU vefat etmiştir.

 

21 Şubat 2015 tarihli Kararı ile Sayın,

Şeref ÖZCAN Mütevelliler Heyetine kabul edilmiştir.

16 Temmuz 2015´de Mütevelli Üyemiz Sayın H.Yaşat MANAV vefat etmiştir.

 

21 Şubat 2016 tarihli Kararı ile Sayın,

Osman ÖZCAN, Rıfat FIRAT, Ecz.Ahmet Mithat BAHÇEEVLİ, Hamdi ULUSAN, Mukadder SEVİNÇHAN, Hatice KESKİN, Bahar SOĞUKPINAR, Aynur ÖZCAN ve Fatma GÜRBÜZ Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

 

19 Şubat 2017 tarihli Kararı ile Sayın,

Ecz.Halil AKBAŞ, Dt.Talat SEYHAN, Halis ATALIK ve Ali AĞARDAN Mütevelliler Heyetine kabul edilmişlerdir.

 

Esra TAŞKAN´ın Mütevelli Üyeliği, 26.05.2017 tarihli dilekçesine istinaden 03.07.2017 tarih ve 09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile  sonlandırılmıştır.

 

31 Ekim 2017 tarihi itibariyle aktif Mütevelliler Heyetimiz 60 kişidir. 

 

Onur Üyelerimiz

Vakıf Senedimize göre Vakfın amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan ve Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ile çevrelerinin tanıtımına yararlı olan veya bu ilçe ve çevrelerinde yetişen bürokratlar, sanatçılar, araştırmacılar, bilim adamları ve yazarlar vakfa her hangi bir bağış yapmalarına bakılmaksızın yönetim kurulu kararı ile Onur üyesi olarak vakfa kabul edilmektedir.

Bu kapsamda;

21 Şubat 2004’te, Lütfi DOĞAN (Diyanet işleri eski Başkanı- Eski Devlet Bakanı, 21.01.2018´de vefat etmiştir), Sami SOYLU (Avukat-1957-1960 DP Konya Milletvekili 23 Mayıs 2013´de vefat etmiştir), Ahmet Tufan ŞENTÜRK (Şair-1918’de doğmuş 2005’de vefat etmiştir), Dr. Mehmet SÖNMEZ (1918’de doğmuş 18 Mart 2008’de vefat etmiştir), Ahmet TEZCAN (Gazeteci-28.07.2007’de vefat etmiştir)

17 Şubat 2013´de Nadir HARANİOĞLU (İş Adamı) ve Nevzat KARPUZCU (İş Adamı),

27 Aralık 2016´da Halit BARDAKÇI ve Mustafa ERTAŞ

Vakfımızın Mütevelliler Heyetimizce Onur Üyeliğine kabul edilmiştir.

 

İlk Yönetim Kurulu Üyelerimiz

               
 Reşit KESKİN Mustafa KESKİN Ahmet ATAY  R.İlhan GÜR Haluk SOĞUKPINAR  Hüsnü ERGİN Ramiz ÖZTAŞ  
      Vefat (09.04.2014)        

 

İlk Denetim Kurulu Üyelerimiz

               
 M.Hilmi KÜÇÜKSU  Erol ÖRNEK  Mesut GÜRBÜZ          
   Vefat (10.02.2007)            

 

Yıllar İtibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz

             
Reşit KESKİN  Mustafa KESKİN Haluk SOĞUKPINAR  İlhan GÜR Ahmet ATAY Hüsnü ERGİN Ramiz ÖZTAŞ  
 (1999-2019) (1999-2015) (1999-2019) (1999-2005) (1999-2003) (1999-2005) (1999-2005)   
       Vefat (09.04.2014)      
 
               
 M.Sonay GÜRGEN Necati DEMİR  Rıza SERVİ Hasan ŞİMŞEK Murat FIRAT Osman KOÇAK M.Şahin ÖZCAN  
(2003-2019) (2005-2013) (2005-2019) (2005-2008) (2008-2011) (2011-2019) (2013-2019)  
               
 
               
 Muammer EVCİ              
 (2015-2019)              
               

 

Yıllar İtibariyle Denetim Kurulu Üyelerimiz

               
 M.Hilmi KÜÇÜKSU Erol ÖRNEK Mesut GÜRBÜZ  Necati DEMİR Mustafa KARAGÜL Nuri GÜZVELİ    
(1999-2019) (1999-2003) (1999-2019) (2003-2005) (2005-2011) (2011-2019)    
  Vefat (10.02.2007)            
 

 

© 2018, Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV)
Naature Teknoloji