SARIVELİLER

Uydudan Görünüm

Yandex.Haritalar´ın yardımıyla oluşturuldu

 

Genel Bilgiler

   
   

Sarıveliler ilçesi Akdeniz Bölgesinin kuzeyinde Orta Torosların Güney yamaçlarında Göksu Havzasını kapsayan, Taşeli Platosu’nda yer alan ilçe, doğusunda Ermenek, kuzeydoğusunda Başyayla, kuzeyinde Taşkent, güneyinde Gazipaşa, güneybatısında Alanya ilçeleri ile çevrilidir. İlçe sınırları aynı zamanda Karaman-Konya ve Karaman-Antalya il sınırlarının bir kısmını oluşturmaktadır.

Sarıveliler 1967 yılında Turcalar ve Küçük Karapınar Köylerinin birleşmesi ile Kasaba Belediyesi, 1990 yılında ise 3644 sayılı Yasa ile Karaman iline bağlı ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Sarıveliler’ in Deniz seviyesinden yüksekliği 1650 Metredir. 1850 metreye ulaşan yükseltiler de vardır. Arazide eğim %30 ‘un üzerindedir. Sarıveliler 10 mahallenin ve etrafında 4 köy bulunduğu geniş bir vadiye (Başdere vadisi) ne kurulmuştur. İlçemizde yaşanan iklim ise tam anlamıyla karasal iklimdir. Yazları oldukça sıcak ve az yağışlı, kışları sert ve kar yağışlıdır.

2012 yılı merkez nüfusu; 5.290, belde ve köyleri ile birlikte 12.463’dür. (Kaynak:TÜİK)

 

Belde ve Köyler

İlçeye bağlı 1 belde ve 10 köy bulunmaktadır ve 10 mahalle bulunmaktadır.

Beldeler: Göktepe

Köyleri: Civler, Civandere, Çevrekavak, Uğurlu, Esentepe, Günder, Işıklı, Daran, Koçaşlı ve Dumlugöze köyleridir. İlçeye en yakın köy Çevrekavak, en uzak köy Dumlugöze köyüdür.

 

Tarihi ve Turistik Yerler

Sarıveliler’ deki dağlar ve tepelerdeki birçok tarihi kalıntı, bölgenin tarih öncelerine uzanan birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını göstermekte, Tepe diye adlandırılan dağın doruğundaki kilisesinin bulunduğu geniş düzlük, Kale Mevkii, Uğurlu Köristanı, Göktepe Köristanı, Çukurbağ Kalesi, geçmişten günümüze kadar çeşitli medeniyetlere ait izler taşımaktadır. Tarih öncesinde Hititler’in, sonrasında Romalılar’ın yaşantılarına dair kalıntılar yer almaktadır.

Tarihi kalıntılar, Sarıveliler ve çevresinde, Hititler’in (M.Ö 1000), Romalılar’ın (M.S 103), Bizanslılar’ın ve Selçuklular’ın (M.S 1115), Karamanoğulları’nın (M.S 1213-1228) ve Osmanlılar’ın yaşadığını göstermektedir.

Son döneme bakıldığında, Başdere Havzası’ndaki en büyük yerleşme ve İlçe merkezi olan Sarıveliler’in eski ismi ile Başdere’nin, 1967’ye kadar Ermenek’e bağlı büyük bir köy, 1967’den sonra kasaba ve 1990’dan itibaren Karaman iline bağlı bir ilçe olduğu görülmektedir.

Eski adı Fariske olan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde adı geçen Göktepe ise 1957 yılında belediye olmuştu.

Doğal güzellikler: Sarıveliler Havzası’nda her bir yerleşme ve çevresi sergilediği sadelik ve yeşil dokusuyla, dağları, tepeleri, yaylaları ve ormanlarıyla görülmeye değer doğal güzellikler arz etmektedir. Sarıveliler yerleşim biriminin 4 km. kuzeyinde yer alan Yeşildirek Mağarası, 02.12.1998/347 tarih sayılı doğal sit alanıdır.

Not: Bilgiler Sarıveliler Belediyesi ve yöre ile ilgili web sayfalarından derlenmiştir.
 

© 2017, Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ERÇEV)
Naature Teknoloji