Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

ERMENEK, SARIVELİLER VE BAŞYAYLA ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak,

Dört yıllık bir fakülte veya yüksek okulu (Konya ve Ankara dışında) kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak,

Daha önce ERÇEV´den burs alıp bursunun kesilmemiş olması,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir devlet üniversitesini kazanmış olmak,

Ara sınıflardan müracaatlarda birden fazla başarısız dersin olmaması,

Maddi olanakları yetersiz olmak,

Başarılı olmak,

Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

Sabıka kaydı olmamak.

Öncelikler

Anne ve/veya baba vefat,

Şehit ve gazi çocukları,

Ailesi İstanbul’da oturmamak koşuluyla İstanbul’da öğrenim görenler,

Başarılı olanlar,

Burs müracatını yaptığı yılda, ilk defa bir lisans programına yerleşenler.

Başvuru Şekli

Burs başvurusu web sitemiz üzerinden yapılacaktır. Vakfımızın web sitesi üzerinden başvurut yapmayıp, belgelerini elden veya posta yoluyla gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Burs almak isteyen yüksek öğretim öğrencileri Vakfımızın WEB sitesinde yer alan burs başvurusu bölümünden burs başvurusu formunu doldurarak müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru Zamanı

Başvurular 01 - 30 Eylül tarihleri arasında Vakfımızın Web sitesi üzerinden yapılır. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler

Vesikalık fotoğraf (1 adet),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ÖSYM´nin internet sitesinden alınan ve yerleştirilen okulu gösteren sonuç belgesi,

Öğrenci belgesi,

Çalışan veya emekli anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge (Emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları

aylıkücretini gösteren yazı, çalışanlar için Kurumlarından alacakları aylık ücretini gösteren yazı veya vergi levhası fotokopisi),

Çalışmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları aktif çalışan olmadığını gösteren belge(4/a, 4/b ve 4/c

için ayrı ayrı),

Ailesine ait, Nüfus İdaresi veya Muhtarlıklardan alınacak ikamet yerini gösteren belge,

Nüfus İdaresinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği,

Sabıkasızlık belgesi (Adli Sicil Kaydı),

Ara sınıfta okuyanların not durum belgesi (Transkript),

Vakıfbank şubesinde burs alacak öğrencinin adına açılmış vadesiz hesaba ait hesap cüzdanı fotokopisi,

Yükümlülük belgesi,

Taahhütname,

Bu belgeleri zamanında göndermeyen veya başvuru formunda yazdığı bilgiler ile gönderilen belgelerde uyumsuzluk tespit

edilenlerin bursu iptal edilir.

Online Burs Başvurusunda Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Karaman ilinin Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmayanların burs başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Vakfımız sadece lisans öğrencilerine burs verdiğinden, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Formdaki * işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Olumsuz yanıt verilebilecek sorulara "Yok" veya "0" şeklinde yanıt verilecektir.

Form doldurulduktan sonra Kaydet/Gönder düğmesine basılacaktır.

Başvuru Formunda yer alan bilgiler doldurulurken doğru bilgiler yazılmalıdır. Burs almaya hak kazananlardan daha sonra istenecek belgelerde yer alan bilgiler, Başvuru Formuna yazılan bilgilerle örtüşmediği takdirde burs iptal edilir. Burs verilmiş ise faizi ile birlikte geri alınır.

Bursun Süresi ve Miktarı

Burslar, 1 Kasım - 30 Haziran tarihleri arasında 8 ay süre ile ödenir. Verilecek burs miktarı aylık 150 TL´dir.

Ödeme Şekli ve Yenilenmesi

Burslar her ayın 15´ine kadar aylık olarak ödenir. İlk defa burs alacaklara Kasım ayında yapılacak burs ödemesi Aralık ayında Aralık ayı ile birlikte ödenir.

Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın koşullarının devam etmesi ve bir dersten fazla başarısızlığı olmaması gereklidir.

Halen burs alan öğrenciler yeniden burs başvurusu yapmayacaklardır. Bu öğrenciler, 30 Eylültarihine kadar öğrenci belgesini ve transkriptini Vakfımıza göndereceklerdir. Bu belgeleri göndermeyenlerin ve transkriplerinde bir dersten fazla zayıfı olanların bursu kesilir.

Bursu kesilenlere sonraki yıllarda burs koşullarını sağlasa bile bir daha burs verilmez.

Bursa Hak Kazananların İlanı

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri Kasım ayı içerisinde Web sitemiz üzerinden ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

Burs verilmesine karar verilen öğrenciler, "Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler" bölümünde yer alan belgeleri 20 Kasım´a kadar Vakıf Merkezimize ulaşacak şekilde Taahhütlü Posta, APS veya Kargo ile gödereceklerdir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri göndermeyenlere veya eksik belge gönderenlere veya gönderilen belgeler ile web sitemiz üzerinden yapılan Başvuru Formunda yazılı bilgilerde farklılık olanlara burs verilmez. Varsa verilen bursları faizi ile birlikte geri alınır.

Bursa Hak Kazananların Buradan İndirerek İmzalayacağı Belgeler

Yükümlülük Belgesi

Taahhütname